Tìm kiếm
Trong nước Nước ngoài

1900 6920
04.66 888684
      
greenspa H?i t? thi?n Xanh Viet Green Media Green Education Viet Green Immigration & Visa Viet Green Travel Masterbeefs Viet Green Golf
Gi tr? c?t li c?a Du L?ch Xanh
Tour h gi r? 2013
Quy trnh ph?ng v?n visa Hoa K?
Tuy?n d?ng Du L?ch Xanh
Lm visa nhanh chuyn nghi?p
Booking Global Hotel Tours Cars
Facebook Du Lich Xanh
Du h?c Xanh
Tm ??i s? qun t?i Vi?t Nam
Tuy?n PG s? ki?n
D?ch v? xin c?p th? Apec
Cho thu Tr?c th?ng
Mobifone Phu Thai Group EuroWindows Massan Group Petro Vietnam T?p ?on Ha Pht CanonVietnam Viglacera Truc Bach JSC Vinhomes Viettel KPMG AlphanamGroup Huawei Vietnam Vietinbank Vingroup vnpt Vietcombank Vinamilk Licogi 18 Cienco 5 Song Da 11 Savills Posco Toyota M? ?nh Ernst & Young Agribank
Visa
Tìm kiếm thông tin Visa

Quốc tịch:
Tư vấn Visa vào:
Xin l?ch h?n ph?ng v?n lm visa M? thng 01/2014
Xin l?ch ph?ng v?n visa Hoa K?, Lm th? t?c visa M?, B quy?t xin visa M?, Lm visa M? nhanh, nh?ng l?u khi xin visa M?, ??t l?ch h?n ph?ng v?n xin visa M?  (c?p nh?t h?ng ngy) v Th? t?c xin visa M?, xin visa my, thu tuc dang ky lich hen phong van My, lam visa my, du lich my. tour du lich my, du lich tham than hoa ky, visa du h?c M?, visa th?m thn ?i M?, visa ch?a b?nh t?i M?, EB-5 Visa doanh nhn Hoa K?, ve may bay di My, thu tuc xin visa du hoc My, C?p nh?t l?ch h?n ph?ng v?n M?, d?ch v? t? v?n xin visa M?,

??ng k ch??ng trnh work and travel t?i M? 2013 cng Du h?c Xanh
Work and travel  l ch??ng trnh Du l?ch v lm vi?c h t?i M? dnh cho sinh vin cc tr??ng ??i h?c cao ??ng do b? ngo?i giao Hoa K? ?i?u ph?i. M?t ch??ng trnh th?c t? v b? ch gip cc b?n sinh  vin nng cao kh? n?ng chuyn mn v rn luy?n b?n thn. B?n s? s?ng trn ??t M? ha mnh vo mi tr??ng chuyn nghi?p ? qu?c gia hng ??u v? khoa h?c k? thu?t, giao l?u v?i b?n b qu?c t?, cng ?i du l?ch khm ph th? gi?i b?ng chnh thu nh?p c?a mnh
Internship t?i M? - Th?c t?p l??ng cao t?i M?
Internship M? - m?t ch??ng trnh th?c t?p lm vi?c t?i M? cung c?p cho cc b?n c? h?i ?? ?em kh? n?ng Anh ng? v ki?n th?c c?a mnh vo cng vi?c. N?u b?n mu?n c kinh nghi?m lm vi?c trn ton th? gi?i v nng cao gi tr? s? y?u l l?ch hay b?n tm t?t qu trnh lm vi?c, b?n c?n ph?i rn luy?n kh? n?ng ti?ng Anh b?ng m?t cng vi?c th?c t?p t?i nh?ng cng ty l?n.
Lm th? no ?? ki?m tra ???c trnh tr?ng Visa M? c?a mnh sau khi ph?ng v?n?
Ti ?i ph?ng v?n cch ?y 4 hm, ti ???c nhn vin lnh s? ??ng c?p visa du l?ch M? th?m thn, nh?ng hi?n nay ti ch?a nh?n ???c visa v h? chi?u c?a mnh, v?y xin Trung tm visa M? c?a Du l?ch Xanh h? tr? t? v?n t?i sao? V lm cch no ti c th? ki?m tra ???c th?c tr?ng visa M? c?a ti nay nh? th? no? C?m ?n

C d?ch v? ch?p ?nh c??i v du l?ch tu?n tr?ng m?t t?i M? khng?
D?ch v? ch?p ?nh c??i t?i th? ? c?a M?? C?n tm nhi?p ?nh gia n?i ti?ng t?i M? ?? ch?p ?nh c??i? ??ng k tour tu?n tr?ng m?t t?i M? ???c khng? 
Eva t?ng b?ng khuy?n mi h?p d?n ?n n?m m?i t?i New York (M?)
??i l v my bay Viet Green Travel trn tr?ng thng bo ch??ng trnh khuy?n mi h?p d?n v my bay ?i New York (M?) c?a hng hng khng Eva Air. Gi v khuy?n mi ??c bi?t bay ?i New York trong d?p ging sinh v ?n t?t D??ng l?ch n?m 2014 2015 v 2015 2016. 
S?n v my bay ?i Los Angles gi r? v?i ch??ng trnh Mua v s?m Nh?n gi t?t
Hng Eva Air trn tr?ng thng bo ch??ng trnh khuy?n mi ??c bi?t Mua v s?m Nh?n gi t?t cho hnh trnh bay t? TP.HCM ?i Los Angeles. ??n v?i s? ki?n ny, qu khch hng s? c c? h?i s? h?u nh?ng t?m v my bay t? TP.HCM ?i Los Angeles gi r? nh?t khi ??t mua v t? hm nay ??n 30/11/2014.
V my bay T?t 2015 ?i M?
B?n ?ang c k? ho?ch du l?ch trong d?p ??u n?m 2015, nh?ng ch?a ch?n ???c ??a ?i?m c? th?. Sao b?n v gia ?nh khng ??i gi ??n cc n??c ? Chu u ?? khm ph ma ?ng v?i tuy?t v nh?ng cy thng kh?ng l?. ??ng lo v? chi ph ?i l?i! Hng hng khng Eva Air ?ang c ch??ng trnh v my bay t?t 2015 ?i M? gi r?, ???c m? bn lin t?c t?i ??i l v my bay  Viet Green Travel  trn ton qu?c.
V my bay t?t 2015 ?i ?i Loan

B?n ? c k? ho?ch g cho nh?ng ngy ngh? t?t D??ng l?ch 2015 s?p ??n ch?a? N?u ch?a, hy nhanh tay ??t mua ve may bay Tet 2015 hng Eva Air ?ang m? bn ?? c c? h?i khm ph nh?ng thnh ph? n?i ti?ng c?a ??t n??c ?i Loan xinh ??p.


V my bay T?t ?t Mi gi r?
Ch? cn vi thng n?a, T?t ?t Mi s? g c?a v m?i ng??i s? b?t ??u k? ngh? t?t di ngy. S? h?u chi?c v my bay T?t gi r? s? l c? h?i ?? b?n th?c hi?n ?am m tr?i nghi?m v khm ph nh?ng vng ??t m?i.
Gi tr? th?t c?a Viet Green Group